Vážení fanúšikovia plávania.

Chceli by sme sa Vám všetkým POĎAKOVAŤ za Vaše 2%, ktoré ste venovali našim plavcom za predchádzajúce roky.

Aj touto cestou si Vás svojich členov, širokú verejnosť, priaznivcov a fanúšikov plávania dovoľujeme opäť osloviť o Vašu podporu a pomoc našim plavcom.

Plavecký klub Orca Michalovce je aj tento rok zapojený do možnosti získania Vašej podpory a pomoci prostredníctvom 2% Vašich daní.

Prostriedky z 2% sú priamou podporou od Vás našim plavcom, na ich súťažnú činnosť, ktorú môžete sledovať v ich dosiahnutých výsledkoch.

Vaše 2% považujeme za Vašu prejavenú dôveru, ktorú sa snažíme premeniť na správne využitý čas Vašich detí .

Plavecký klub Orca Michalovce je aj tento rok zapojený do možnosti získania Vašej podpory a pomoci prostredníctvom 2% Vašich daní.

Aj touto cestou chceme osloviť svojich členov, širokú verejnosť, priaznivcov a priateľov plávania a požiadať Vás o podporu našim plavcom.

Prostriedky z 2% sú priamou podporou od Vás našim plavcom, na ich súťažnú činnosť, ktorú môžete sledovať v ich dosiahnutých výsledkoch.

Vaše 2% = investícia = SVOJIM, VAŠIM, NAŠIM DEŤOM.

Naše údaje:

Názov: Plavecký klub Orca Michalovce

Sídlo: Nad Laborcom 1779/50

        071 01 Michalovce

Právna forma: Neziskové združenie

IČO: 35561751

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

Tlačivá:

VYHLÁSENIE

POTVRDENIE

1. ZAMESTNANEC :

- Najneskôr do 15. 2. 2019 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vyhotovenie “Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2015”.

- Najneskôr do 30. 4. 2019 musí zaslať na daňový úrad v mieste vášho bydliska vyplnené tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane” a “ Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej za rok 2015 “.

Používa VYHLÁSENIE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (ak použijete iné tlačivo Vyhlásenia, je to v poriadku – musí však obsahovať správne údaje v súlade s §50 Zákona o dani z príjmov)

2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

Musí do 31. 3. 2019 alebo v predĺženej lehote podať daňové priznanie a daň uhradiť - vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania, netreba už vypĺňať dodatočné tlačivo (suma 2% musí byť u fyzických osôb najmenej 3,32,-Eur.

  • Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
  • Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)

3. PRÁVNICKÁ OSOBA:

Musí do 31. 3. 2019 alebo v predĺženej lehote podať daňové priznanie a daň uhradiť - vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania, netreba už vypĺňať dodatočné tlačivo (suma 2% musí byť u právnických osôb 8,30,- Eur).

Daňové priznanie právnických osôb

4. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít:

 Vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

  • POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnost:i

Viac informácii:

 www.rozhodni.sk.

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode