Podrobné informácie

 

Skupiny

 Deťom sa venujeme v 4 skupinách:

1.skupina PRÍPRAVKA

Optimálny počet hodín v týždni: 2x.

Dráha č. 6.

Neplavci

Deti, ktoré sa vedia ponárať, splívať a preplávu pár metrov

Max 12 detí

2 trénery

Cieľ kurzu:

Oboznámenie dieťaťa s vodným prostredím, nadobudnutie kladného vzťahu k vodnému prostrediu, chôdza vo vode, dýchanie do vody, ponáranie sa,

vylovenie predmetov, orientácia vo vode, splívanie, skákanie do vody, hry vo vode, práca s plaveckou doskou, nácvik plaveckého spôsobu znak.

Po skončení kurzu by dieťa malo zvládnuť:

- Samostatne skočiť do hlbokej vody

- Preplávať min 25m až 50m s doskou plaveckým spôsobom znak

Na postup do vyššej skupiny musí dieťa preplávať samostatne 50m znakom (bez dosky)

O postupe do vyššej skupiny rozhoduje tréner po preskúšaní detí.

2. skupina ZAČIATOČNÍCI

Optimálny počet hodín v týždni: 2x.

Dráha č. 1.

Dieťa ktoré, prepláve min 25m - 50m znakom alebo voľným spôsobom

Max 12 detí

1 tréner

Cieľ kurzu:

Upevňovanie kladného vzťahu k vodnému prostrediu, dýchanie do vody, ponáranie sa, nácvik kotúľov vo vode, nácvik kyvadlovej a kotúľovej kraulovej obrátky,  skákanie do vody športovým skokom, zdokonalenie plaveckého spôsobu znak, nácvik voľného plaveckého spôsobu (kraul).

Po skončení kurzuby dieťa malo zvládnuť:

- Samostatne skočiť do vody športovým štartovým skokom z malého múrika alebo zo štartovacieho bloku

- Preplávať 50m znakom a min 25m s doskou voľným spôsobom (kraulom).

Na postup do vyššj skupiny musí dieťa vedieť skočiť do vody športovým štartovým skokom a preplávať 50m znakom a 50m voľným spôsobom (kraulom) s obrátkou (bez dosky).

O postupe do vyššej skupiny rozhoduje tréner po preskúšaní detí.

3. skupina POKROČILÍ 

Optimálny počet hodín v týždni: 2x.

Dráha č. 2.

Dieťa, ktoré prepláve 75 - 100m znakom, voľným spôsobom alebo prsiami

Max 12 detí

1 tréner (muž)

Cieľ kurzu:

Opakovanie naučených plaveckých schopností, nácvik skákani z bolu šťartovým športovým skokom, opakovanie plavcekých spôsobov znak, voľného spôsobu (kraul), nácvik plaveckého spôsobu prsia, Opakovanie kotúľov, nácvik znakovej kotúľovej obrátky, nácvik prsiarskej kyvadlovej obrátky, plávanie s plutvami.

Po skončení kurzu by dieťa malo zvládnuť:

- Skočiť z bloku športovým štartovým skokom

- Preplávať min 25m prsiami, 50m znakom a 50m voľným spôsobom s obrátkou kotúľovou aj kyvadlovou (bez dosky).

O postupe do vyššej skupiny rozhoduje tréner po preskúšaní detí.

4.  skupina ŠPORTOVÉ PLÁVANIE mini

Dráha č. 1. alebo 6.

Deti, ktoré prejdú kurzom a výberom

Dieťa ktoré, prepláve min 50m znakom alebo voľným spôsobom

Max 12 detí rok narodenia 2009 - 2010

1 tréner (muž)

Podmienky účasti na kurze:

Rodičia nemajú sprístupnené hodiny počas kurzu,

až POSLEDNÝ TÝŽDEŇ v každom kurze je hore na 1.poschodí otvorený balkón pre rodičov a verejnosť.

Ak súhlasíte s podmienkami poprosíme venujte pozornosť ďalej zásadám o bezpečnom správaní sa detí a Vás rodičov v priestororch šatní a bazéna.

Zásady bezpečnosti a správania sa detí a rodičov v priestoroch šatní a bazéna:

Ak aj naďalej máte záujem, aby sa Vaše dieťa zúčastnilo plaveckého kurzu potrebujete za zapísať.

Pred koncom každého kurzu

Je cca 5 týždňov pred koncom aktuálneho kurzu je zverejnený oznam s dátumom zápisu do ďalšieho kurzu.

Oznam nájdete na nástenke vo vestibule plavárne a na web stránke / oznamy.

Do ďalšieho kuzu

Dieťa NEPOSTUPUJE, alebo NIE JE zapísané automaticky, ale JE POTREBNÉ SA ZNOVA telefonicky alebo osobne NAHLÁSIŤ.

Bližšie info

Na kontaktnom mob. t. čísle 0907946673 p. Hamadejová.

ĎAKUJEME :)

 

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode