Vaše 2% = investícia = SVOJIM, VAŠIM, NAŠIM DEŤOM.

09.03.2018 09:30

Vážení priatelia plávania.

Chceli by sme sa Vám všetkým POĎAKOVAŤ za Vaše 2%, ktoré ste venovali našim plavcom za predchádzajúce roky.

Touto cestou si Vás dovoľujeme opäť požiadať o Vašu podporu a pomoc.

Vaše 2% považujeme za Vašu prejavenú dôveru, ktorú sa snažíme premeniť na správne využitý čas Vašich detí .

Plavecký klub Orca Michalovce je aj tento rok zapojený do možnosti získania Vašej podpory a pomoci prostredníctvom 2% Vašich daní.

Aj touto cestou chceme osloviť svojich členov, širokú verejnosť, priaznivcov a priateľov plávania a požiadať Vás o podporu našim plavcom.

Prostriedky z 2% sú priamou podporou od Vás našim plavcom, na ich súťažnú činnosť, ktorú môžete sledovať v ich dosiahnutých výsledkoch.

Vaše 2% = investícia = SVOJIM, VAŠIM, NAŠIM DEŤOM.

Naše údaje:

Plavecký klub Orca Michalovce

Nad Laborcom 1779/50

071 01 Michalovce

35561751

Tlačivá:

 VYHLASENIE

POTVRDENIE

Ako poukázať 2% z daní

Dôležité termíny:

do 31. marca 2018

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30. apríla 2018

Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná

zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane Zamestnanci:

1.Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska, alebo našim trénerom.

ĎAKUJEME :)

 

 

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode