Najúspešnejší športovci mesta Michalovce za rok 2013 v kategórii plávanie

19.02.2014 22:34

   Rada športových klubov mesta Michalovce ako poradný orgán primátora mesta na svojom zasasdnutí v decembri minulého roka prerokovala návrhy na ocenenie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov zo strany jednotlivých športových klubov. Pri samotnom hodnotení zohľadňovali členovia Rady športových klubov výsledky dosiahnuté na úrovni krajských, celoslovenských a medzinárodných súťaží. Bralo sa do úvahy aj umiestnenia na bodovacích, resp. majstrovských turnajoch.

   Na základe týchto výsledkov Rada športových klubov odporučila primátorovi mesta oceniť najúspešnejších jednotlivcov a športové kolektívy v kategórii mládež.

Dňa 18.02.2014 si na slávnostnom odovzdávaní ocenení najúspešnejších športovcov mesta Michalovce pre rok 2013 v odvetví športové plávaniei prevzali z rúk primátora mesta Viliama Záhorčáka ocenenie: Dávid Gajdoš (žiak) a Andrej Tomči (junior). 

Blahoželáme :)

Foto

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode